O nas

Grupa „Razem Lepiej” powstała z inicjatywy pracowników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie w ramach programu CAL i działań Partnerstwa Lokalnego “Dolina Jeziorki”.

Pracownicy OPS w związku ze swoją pracą zawodową znają środowisko i wiedzą, że znaczna część osób z tej grupy pozostaje w domach i tam spędza swój czas. Nie jest zintegrowana ze sobą i ze środowiskiem lokalnym. Pracownicy socjalni przeprowadzili ankiety, w których zapytali m.in. o chęci do wspólnego spędzania czasu i o gotowość włączenia się w działalność na rzecz osób niepełnosprawnych. Ponad 90% ankietowanych dało odpowiedź twierdzącą.

ul. Tęczowa 29, 05-540 Zalesie Górne kontakt@razemlepiej.ngo +48729148683